Administrare personal

banner-administrare

Pe linie  de administrare personal, va degrevam eficient de:

  • Intocmirea actelor necesare in vederea angajarii: oferta angajare, contract individual de munca, acord de confidentialitate, intocmirea dosarului personal
  • Intocmirea actelor necesare(acte aditionale, decizii) pentru modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
  • Gestionarea si transmiterea catre ITM a Registrului de Evidenta a salariatilor – ReviSal
  • Activitati administrative pentru personalul contractat: referinte, eliberarea de adeverinte de orice tip
  • Evidenta concediilor de odihna, fara plata, studii, medicale, crestere copil, etc
  • Contractarea cabinetelor medicale de medicina muncii si organizarea controalelor medicale la angajare/periodice
  • Emiterea rapoartelor specifice administrarii de personal, pe structurile agreate anterior cu partenerii nostri
  • Analiza fluctuatiei de personal si a  indicelui de stabilitate in munca
  • Relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca, Casa de Pensii, Casa de Sanatate

In baza contractului de administrare personal, asiguram lunar, la sediul partenerului nostru,  2 ore de consultanta pe probleme de legislatia muncii.